Ochrana súkromia

Aktualizácia: 22.11.2019

I. Základné ustanovenia

1. Neurolabs, Pod Válkom 16, 831 07 Bratislava, Slovenská republika, emeteo[zavinac]emeteo.sk, +421 650 822 333 (ďalej len „prevádzkovateľ“), prevádzkuje webstránky emeteo.sk, emeteo.cz, emeteo.eu prípadne všetky ich subdomény (ďalej len „portál“ alebo „portály“).

2. Používateľ je návštevník portálu (ďalej len „používateľ“).

3. Nasnímaná osoba je osoba, ktorá je nasnímaná webkamerou prevádzkovateľa (ďalej len „nasnímaná osoba“).

II. Spracúvanie osobných údajov

1. Prevádzkovateľ na svojich portáloch sprácuva o používateľovi a (alebo) nasnímanej osobe nasledujúce typy osobných údajov.

2. Snímky z webkamier - V prípade fyzického navštívenia lokalít, ktoré sú snímané webkamerami prevádzkovateľa aj napriek snahe, aby nesnímali miesta, na ktorých je možné rozpoznať osoby, môže dôjsť k nasnímaniu osôb. Snímky sú verejne dostupné na portáloch prevádzkovateľa bez časového obmedzenia vo forme snímok v archíve počasia, čím vizuálne doplňujú namerané meteorologické dáta a tiež sú použité v časozberných videách. Tiež môžu byť verejne dostupné aj na webstránkach tretích strán, ktoré snímky alebo časozberné videá preberajú z portálov prevádzkovateľa. V prípade, že nasnímaná osoba je webkamerou prevádzkovateľa nasnímaná a je jasne rozpoznateľná a nepraje si byť zverejnená na snímke a časozbernom videu na portáloch prevádzkovateľa, môže zaslať prevádzkovateľovi žiadosť o zmazanie. V prípade prevzatia snímky alebo časozberného videa webstránkami tretích strán, je potrebné kontaktovať prevádzkovateľa webstránok tretích strán.