API

Čo je eMeteo API?

Výsledok API volania
API slúži vývojárom webstránok a aplikácií na prístup k údajom portálu eMeteo. V reálnom čase môžu do svojich projektov načítavať tieto údaje pomocou API volaní, spracovaním odpovede zo serveru.

Aká je cena prístupu k API?

Záleží od využitia API prístupu. Vývojári, ktorí použijú API vo svojich nekomerčných projektoch alebo v malých komerčných projektoch, môžu získať prístup k dátam bezplatne, iba s viditeľným uvedením zdroja dát. Dáta pre komerčné účely sú spoplatnené na základe dohody. V oboch prípadoch závisí o aký druh projektu ide a taktiež na počte API volaní, ktoré vývojár pre svoj projekt potrebuje. Preto ku každej požiadavke pristupujeme zvlášť a budeme sa snažiť vyhovieť potrebám vašich proejktov.

Ako získať prístup k API?

Pre funkčnosť API je potrebné API ID a API Key, ktoré sú generované každému vývojárovi. Na základe týchto unikátnych údajov sa projekt overuje voči nášmu portálu, ktorý vie kontrolovať dohodnutý a nastavený počet volaní. Pre viac informácií o prístupe k API nás kontaktuje. Uveďte názov vášho projektu (webu, aplikácie, ...), stručnm popis, typ využitia (nekomerčné, čiastočne komerčné, komerčné) a kontakt, aby sme vedeli spolu dohodnúť všetky podrobnosti pre použitie nášho API.

Čo všetko obsahuje API?

API dokumnetácia
Všetky príklady sú voľne dostupné a popísané v dokumentácii na platforme GitHub. API obsahuje základné funkcie a dáta, ktoré budú časom postupne dopĺňané. Ak pre svoj projekt potrebujete funkciu, ktorá v API nie je, neváhajte nás kontaktovať s vašou požiadavkou, ak bude zrealizovateľná, funkciu doplníme :)