Kontakt

Ak máte otázky alebo návrhy či pripomienky k zlepšieniu portálu, kontaktovať nás môžete e-mailom na adrese emeteoemeteo.sk